Proč si vybrat pro spolupráci právě nás?

Bezpečná přeprava

Při přepravě našich výrobků z místa výroby do místa spotřeby používáme kapalné indikátory nárazu a indikátory překlopení TIP – N – TELL. Kapalné indikátory nárazu nám umožňují monitorovat mechanické namáhání výrobků.

Vlastní pila

Pro výrobu dřevěných obalů nakupujeme kulatinu od regionálních lesů, kterou zpracováváme na naší pile.

Sušení a tepelné zpracování

Dřevotrading spol. s r.o. vlastní licenci pro certifikované ošetřování řeziva metodou „heattreatment“ v certifikované sušárně, kdy tímto splňujeme nařízení mezinárodní směrnice dle ISPM FAO No. 15 pod č. 0174 pro pohyb dřevěného obalového materiálu.

Na základě vlastnictví této licence jsme oprávněni provádět ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu, který je určen k vývozu do zahraničí. Při tomto postupuošetření obalového dřevěného materiálu musíme dodržet dosažené teploty nejméně 56 ºC v jádru a po dobu alespoň 30 minut. Ke každému námi vyrobenému dřevěnému obalu přikládáme osvědčení o ošetření.

Indikátory nárazu a překlopení

Každý výrobek je označen nápisem a manipulačními značkami (hmotností limit, chránit před deštěm, křehké / opatrně zacházet, tímto směrem nahoru). Řádné označení je předpokladem pro správnou manipulaci s nákladem, jeho bezpečné uložení a zajištění, včetně dodání do místa určení.

Regulace dřevěných obalových materiálů

V polovině roku 2002 byla vydána organizací FAO (Food and AgricultureOrganizationof United Nations) směrnice o regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodě (ISMP No. 15 Guidelineforregulatingwoodpackakingmaterialinternationaltrade).

Veškeré naše produkty jsou ošetřeny výše zmíněnou směrnicí a jsme držiteli Osvědčení o způsobilosti k ošetřování a označování obalových materiálů.

Zahraniční spolupráce

Naši spolupráci neomezujeme pouze na hranice České Republiky, od roku 2002 spolupracujeme s rakouskou společností PAWEL packing&logisticsGmbH, která byla založena již roku 1898.

Tato společnost se vypracovala k jedné z nejúspěšnějších rakouských logistických firem a jejich činností jsou obaly určené na export, balení uměleckých předmětů a kompletní logistická řešení.

Držitelé certifikátů

Jsme držiteli níže uvedených certifikátů:

Funkční způsobilost zařízení na ošetření obalového dřevěného materiálu

Povolení na výrobu a opravu palet EUR

Členství v organizacích

Asociace výrobců a opravců palet

Kontaktní formulář